Türk Kızılayı Tuzla Şubesi   
 
             
 
 

İlk Yardım Eğitimi

 
İlk Yardım Eğitimi

İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

 

SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMLERİMİZ

 

     01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istihdam zorunluluğu getirilmiştir.

     İlk Yardım Yönetmeliği Madde – 16 ‘ ya göre; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personele kadar bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personele kadar bir olmak üzere “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

     Türk Kızılayı Tuzla Şubesi 2004 yılından itibaren İlk Yardım Eğitimleri ve Sertifikalı kursları düzenlenmeye başlamıştır.

 

     Eğitimler yedişer kişilik guruplar halinde ve 2 günlük olup, katılmak isteyen işyeri sahibi ve/veya personeli için eğitim merkezimizde veya standartlara uygunsa işyerlerinde eğitim verilmeye devam etmektedir.

     Eğitimlerimiz 5 kişiden az öğrenci olmamak şartıyla haftalık programlar dâhilin de yapılmaktadır.

     Kızılay olarak bizi tercih etmeniz dâhilinde tarafımızdan İl Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikamızın yanında Kızılay Uluslar arası geçerliliği olan ‘’FIRSTAID’’ sertifikası da verilmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi

Amaç
Toplumun zarar görebilirlik kapasitelerinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi, beceri ve müdahaleleri yapmalarını sağlamaktır. 


Hedef Kitle

Okuma yazma bilen 18 yaşını doldurmuş HERKES 
 

Süre
16 saat olarak uygulanır. 

Faaliyetler
• İlk yardım eğitimci eğitimi almış gönüllü eğitimciler tarafından 2012 yılına kadar 50.000 den fazla kişiye eğitim verilmiştir. 

• 22 Mayıs 2002 yılında Derneğimizin önderliği ile Sağlık Bakanlığı tarafından ilk yardım eğitimleri yasal olarak Yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir. Ağır iş yerleri için her 10 kişiden 1 kişinin, normal işyerleri için her 20 kişiden 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunlu hale getirilmiştir. 

• Türkiye Kızılay Derneği 2002 yılından itibaren Avrupa Kızılay Kızılhaç Dernekleri İlkyardım Eğitimleri Referans Merkezinin resmen üyesi olmuş ve Temel İlk yardım Eğitimlerini bu merkezin belirlediği kriterlere göre uygulamaktadır.

 

Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Amaç
Temel veya Standart İlk Yardım Eğitimi almış ve güncelleme zamanı gelmiş olan kişilerin bilgilerinin ve becerilerinin güncellenmesidir.


Hedef Kitle
İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı olan, sertifika süresi dolmuş kişiler. (ilk yardımcı sertifika ve kimlik kartları geçerlilik süresi 3 yıldır)  

SüreTemel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saat 


Faaliyetler
• İlk yardım eğitimci eğitimi almış gönüllü eğitimciler tarafından 2008 yılından itibaren ilk yardım güncelleme eğitimleri sürdürülmektedir.

 

İlk Yardım Semineri

Amaç: Belirli bir konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişi ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak amacıyla verilmektedir.

Süre: En az 1 saat

Faaliyetler: Türk Kızılayı İlk Yardım Eğitimcileri tarafından binlerce kişiye İlk yardımın öneminin anlatıldığı seminer düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilmektedir.

 

İLK YARDIM GENEL BİLGİLER

İlk Yardım:

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

İlk Yardımcı:

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.

 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 • Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak.. 

İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma  (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.

 

Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

- Olay trafik kazası ise;

 • Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
 • Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
 • Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
 • Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
 • Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.

- Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;

 • Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
 • Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.

- Her türlü olayda;

 • Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.
 • Olay yeri güvenliği sağlanabiliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
 • Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
 • Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir.
 • Kanamalı durumlarda Hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir. 

Bildirme:Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir.Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.

Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı,  nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

 

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

 • Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum ),
 • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,
 • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ),
 • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası